Aplikacja „Profil podłużny”

To przydatna aplikacja wzbogacająca zastosowania dalmierzy Disto firmy Leica Geosystems.

Umożliwia automatyczne:

  • obliczenie rzędnych każdego zmierzonego punktu profilu
  • obliczenie pikietażu (odległości wzdłuż mierzonego „ciągu niwelacyjnego”) każdego zmierzonego punktu profilu
  • obliczenie spadku podłużnego (%) każdego odcinka profilu
  • wykreślenie profilu podłużnego.

Wszystko gotowe do wydruku!

Standardowa aplikacja dalmierzy umożliwia jedynie obliczenie różnicę wysokości od punktu odniesienia i odległości zredukowane każdego punktu od dalmierza (nie od punktu odniesienia). Niniejsza aplikacja obliczy dla nas wszystkie niezbędne na budowie wartości.

Ustaw łączność z tabletem lub laptopem oraz uruchom aplikację profilu podłużnego na swoim dalmierzu i aplikację profilu na tablecie.

Podaj dane ogólne roboty i rzędną punktu odniesienia.

Rozpocznij pomiary od punktu odniesienia do ostatniego punktu profilu.

Udostępnij profil w formie tabeli i wykresów gotowy do wydruku dla biura lub innych osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do sklepu, aby zamówić

Strona poświęcona temu instrumentowi Disto D510

Strona poświęcona temu instrumentowi Disto D810

Strona poświęcona temu instrumentowi Disto S910

 

Wymagania techniczne:

System operacyjny: Windows, iOS, Android z aplikacją Excel lub substytutem obsługującym format xls
Dalmierz: Leica Disto z funkcją pomiaru profilu podłużnego oraz łączem Bluetooth, czyli D510, D810 lub S910.

Format aplikacji: Arkusz Excel (*.xls, *.xlsx)

profil-terenu profil-terenu-1 profil-terenu-2 profil-terenu-3

 

 

 

 

 

 

 Zobacz film o pomiarze profilu terenu instrumentami Disto (D510, D810 oraz S910)