Moduł Drogowy (Liniowy)

do programu Leica iCON Office

Jest to dodatkowy moduł dokupywany do Zestawu Podstawowego. Oprócz niego możliwe jest dokupienie innych dowolnych modułów budując swoje zestawy.

Moduł Drogowy umożliwia:

  • Tworzenie linii odniesienia względem których możemy prowadzić  wszelkie obliczenia szczegółów budowlanych, np. przepisywać przekroje poprzeczne do uzyskania siatki punktów 3D dla modelu DTM
  • Tworzenie Modeli Liniowych Drogi – prostych, parametrycznych modeli 3D z danych papierowych lub cyfrowych w formie 2D. W bardzo prosty i intuicyjny sposób każdy może przygotować proste powierzchnie na koronę drogi  do tyczenia lub dla systemów sterowania równiarki/spycharki/rozściełacza asfaltu.
  • Tworzenie Modeli 3D oraz profili podłużnych przebiegu rowów, rurociągów i innych sieci uzbrojenia terenu
  • Generowanie profesjonalnych rysunków profili podłużnych z projektu lub/i pomiaru dowolnymi instrumentami 3D, np. Disto S910, 3D Disto, serii budowlanej iCON lub geodezyjnych Leica i innych producentów. Do wydruku lub eksportowane do plików PDF lub DWG/DXF.
  • Generowanie punktów wzdłuż osi lub na podegranych krawędziach o dowolnym przebiegu
  • Generowanie raportu z pomierzonych punktów (inwentaryzacji) względem Modelu Liniowego Drogi z uwzględnieniem statusu osiągnięcia progów tolerancji górnej i dolnej
  • Odczyt wysokości dla podanego punktu 2D (x,y) lub chmury punktów w pliku z teoretycznego Modelu Liniowego Drogi
  • Generowanie współrzędnych punktów (2D lub 3D) na podstawie podanych pikietaży i domiarów względem osi lub podegranej krawędzi projektu
  • Tworzenie Modeli Konturowych (ang. Stringline) – drogowych modeli warstw konstrukcyjnych z plików linii 3D – umożliwiają szczegółowe definiowanie warstw podbudowy z odsadzkami. Na koniec możemy wydzielić model DTM z wybranej warstwy, na dowolnym odcinku, np. do obliczeń objętości. Dodatkowym atutem tych modeli jest możliwość wyboru dowolnych warstw do równania w systemie UMC3D, zaś kody przełamań umożliwią operatorowi wybór odpowiedniego punktu do obliczeń jego odległości od lemiesza – np. do automatycznego wysuwu lemiesza.

Zestaw Drogowy oprócz przydatności na projektach typowo drogowych z powodzeniem pozwoli Państwu na realizację dowolnych projektów liniowych jak melioracje, rurociągi, sieci uzbrojenia terenu, czy kolejnictwo.

Zestaw Podstawowy z Modułem Drogowym (Zestaw Drogowy) posłuży do realizacji większości Państwa budów liniowych (nie tylko drogowych)! Zestaw podstawowy należy dokupić osobno. Dodatkowo zalecamy kupno modułu Terenowego do utworzenia z wygenerowanych punktów modeli powierzchni (DTM).

 

Przejdź do sklepu, aby zamówić

Strona poświęcona programowi iCON Office

Pobierz prezentację programu Leica iCON Office